Welkom op ons ouder portaal

Dit is het ouder portaal van de nieuwe basisschool De Kerkuil in Limmen. Een nieuwe school met lange wortels in Limmen. Sinds het schooljaar 2015-2016 is De Kerkuil ontstaan uit basisschool Sint Maarten en de Pax Christischool.

Op dit ouder portaal vind je al het nieuws over onze school, de kinderen en meer.

Hoe ervaart u en uw kind het continurooster

Meld aan om te stemmen

Wij werken met IPC, een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar gericht op de zaakvakken

IPC

Wij geven kanjertraining. Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Kanjertraining

Op basisschool De Kerkuil krijgen kinderen de kans om hun talent te ontdekken en te ontplooien. In de klas wordt het stellen van vragen en nieuwsgierigheid van kinderen gestimuleerd

Talentontwikkeling

Eén van de speerpunten voor dit schooljaar is 'ouderbetrokkenheid'. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar zijn ouders gevraagd naar hun mening en ideeën. De school is momenteel bezig om deze tips en tops te analyseren en van daaruit verbeterpunten op te stellen om vervolgens te realiseren.

Ouderbetrokkenheid

Contact

Basisschool De Kerkuil
Adres:Lage weide 2
1906 XC Limmen
072-5057570