Welkom op ons ouder portaal

Dit is het ouder portaal van Kindcentrum De Kerkuil in Limmen. Een kindcentrum met lange wortels in Limmen. Sinds het schooljaar 2015-2016 is De Kerkuil ontstaan uit basisschool Sint Maarten en de Pax Christischool. Inmiddels heeft ook de opvang een plaatsje gekregen onder ons dak en zijn wij sinds het schooljaar 2018-2019 Kindcentrum De Kerkuil

Op dit ouder portaal vind je al het nieuws over onze school, de opvang, de kinderen en meer.

Expeditie ouders

Onderwerp: Samen Limmen

Om met elkaar in gesprek te gaan over de expeditie gaat mijn voorkeur uit naar een:Meerdere antwoorden zijn mogelijk


Meld aan om te stemmen

Onze leerlingen gaan ieder schooljaar aan de slag met vijf nieuwe, overkoepelende thema's waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

IPC

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining

Cultuur hoort bij de brede ontwikkeling van kinderen. Na hun Kerkuil-jaren hebben de kinderen zich ook creatief gevormd en ontwikkeld, doordat we ze zoveel mogelijk kunst- en erfgoedvormen laten ervaren. Vakleerkrachten muziek, handvaardigheid en sport en spel, als ook de keuze voor IPC, dragen hier aan bij. Culturele vorming is een belangrijke pijler van De Kerkuil.

Cultuur

Onze visie begint met de driehoek school-ouder-kind. Goede contacten tussen school, ouders en leerlingen werken door in de kwaliteit van een school en komen de leerprestaties én de ontwikkeling van de leerlingen ten goede. We hebben u nodig als partner om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. We doen het samen!

Ouderbetrokkenheid

Contact

Kindcentrum De Kerkuil
Adres:Lage weide 2
1906 XC Limmen
072-5057570

html code for google maps