Covid 19

Op 15 juni 2022 heeft het ministerie van OCW het Sectorplan Covid-19 voor het funderend onderwijs gepubliceerd waarin 4 scenario’s, de bijbehorende maatregelen en een richtinggevende agenda voor een wendbaarder onderwijs beschreven.

In dit document leest u hoe het team van ons kindcentrum het onderwijs vormgeeft en welke regels wij hanteren tijdens de verschillende fases van het sectorplan corona.

We blijven ons inzetten voor een zo fijn mogelijk schoolklimaat waarbij de kinderen zo min mogelijk hinder ondervinden van de maatregelen.

Covid 19

Lekkere lunch tips

In onze lekkere lunchtips folder vindt u allerlei gezonde lunchideetjes. Zowel lichte tussendoortjes als stevige tussendoortjes, de lunch, lunchaanvullingen, traktaties en drinkopties komen allemaal aan bod.

Trek de stoute schoenen eens aan en ervaar hoe lekker gezond kan zijn.

lunch tips